Lité podlahy

Lité podlahy jsou vhodné a oblíbené do vnitřních prostor novostaveb a pro rekonstrukce.

 • 50jako potěr spojený s podkladem, potěr na oddělovací vrstvě, plovoucí potěr nebo potěr pro podlahové vytápění (ve smyslu ČSN EN 13318)
 • samonivelační potěr není vhodný pro použití do trvale mokrých prostor (např. velkokuchyně, prádelny, sauny), za provedení příslušných opatření (navržených projektantem) jej lze použít ve vlhkých prostorách (koupelny, WC, domácí kuchyně)
 • před litím je potřeba dokončit omítkářské práce, obklady stěn a technické instalace je nutné zajistit dostatečně vyzrálý, bezprašný a čistý podklad bez ostrých výškových změn (lze vyřešit dilatací nebo proříznutím úzké štěrbiny v potěru nad výškovou změnou).
 • je nutné věnovat pozornost přípravným pracím před uložením potěru, především dilatačních svislých okrajových pásek, položení separační podkladní vrstvy a případných izolačních vrstev
 • teplota prostředí pro použití musí být vyšší než 5 °C, maximálně 25 °C
 • je nutné zamezit přímému slunečnímu záření, otvorům ve stavbě a průvanu; jakmile je potěr pochozí, intenzivně větrat

Výhody litých podlah:

 • velmi rychlá aplikace
 • významné zkrácení doby pokládky podlah a urychlení výstavby snížení nákladů –není potřeba dodatečné stěrkování
 • ideální anhydritový potěr pro podlahy s podlahovým vytápěním
 • umožňuje perfektní zalití topení na systémových deskách umožňuje dosáhnout rovného podkladu pro většinu druhů nášlapných ploch
 • dokonale rovné podlahy
 • cenově srovnatelný s konvenčním cementovým potěrem
 • samonivelační směs je pro Vás vyrobena pomocí špičkového technologického zařízení na nejbližší betonárně
 • dopravuje se stejně jako beton v autodomíchávačích
 • čerpá se speciálními čerpadly, nezávislými na přípojce vody a zdroji energie, a to až na vzdálenost 200 m nebo až do výšky 80 m Zatížitelnost: pochozí 48 hod. po aplikaci, částečná zatížitelnost 5 – 7 dní po aplikaci (min. 50 % konečné pevnosti)

Vlastnosti litých podlah:

 • Zpracovatelnost tekuté směsi: 240 minut
 • Objemová hmotnost čerstvé směsi: 2100–2300 kg/m3
 • Objemová hmotnost zatvrdlé směsi: 2000–2200 kg/m3
 • Součinitel tepelné vodivosti: cca 1,2 W/m-1/K-1
 • Koeficient délkové roztažnosti: 0,01 mm/m/K
 • Objemové změny: bobtnání 0,1 mm/m; smrštění 0,1 mm/m
 • Chování za požáru: nehořlavý (třída hořlavin A1)

Lité podlahy mají velkou výhodu i co se týká jejich oprav. Opravy jsou možné na libovolném místě, potěr je nutné řezat, nikoliv sekat, povrch potěru lze brousit rotačními bruskami.

Máte zájem o lité podlahy? Rádi se Vám budeme věnovat.

TOPlist