Montáž oken

Montáž oken patří mezi naše nejčastější činnosti.

Většinou se jedná o nemalý zásah do soukromí, navíc s nutností několik dní přežít způsobený nepořádek a přítomnost řemeslníků.

30Na začátku rozhodnutí jsou ekonomické a funkční důvody. Starými okny většinou uniká značná část energie, která stojí nemalé peníze a je to zpravidla pádný důvod začít uvažovat o výměně oken.

Na začátku je potřeba si ujasnit Výběr materiálu – plast, dřevo, hliník, členění pevné zasklení, otvíravé,sklopné posuvné, jednokřídlé, dvoukřídlé nebo posuvné; použité zasklení oken – standardně dvojsklo U = 1,1W/m2K, trojsklo U-0,5W/m2K, speciálním skla / akustická, bezpečnostní, ornamentní/; výběr příslušenství – žaluzie, parapety, sítě proti hmyzu atd

Nejlevnější varianta při výběru oken jsou plastová a nejdražší hliníková. Euro okna jsou cenově někde uprostřed.Při vyhotvování nabídky cena oken tvoří asi polovinu celkové ceny, kterou zákazník zaplatí. K této ceně je nutno připočítat montáž, zednické práce, dopravy, odvozu a likvidace starých oken, stínící techniky a parapetů.

Výsledná cena montáže oken je také ovlivněna na typu použitých profilů a příplatcích za vyšší kvalitu použitých materiálů včetně montážního materiálu. Cena parapetů je závislá na použitém materiálu, délky a šířky. Ceny zednických prací závisí na typu a provedených úpravách ostění oken.

Stejně důležité jsou služby spojené s montáží oken, rychlost dodávky a realizace, spolehlivost, záruky a servis. Správná montáž má zásadní vliv na funkčnost výrobku.

Výměna oken je zpravidla dle rozsahu na několik dní. V případě bytu se to dá stihnout i během jednoho dne. Konstrukce současných oken bez rozdílu materiálu jsou v podstatě shodné, liší se jen v detailech.

Při výběru dřevěných oken je potřeba počítat s vyššími nároky na údržbu. Je řada důležitých vlastností, které by okno mělo mít, ať už je vyrobeno z jakéhokoliv materiálu. Zákazník často zbytečně dlouho porovnává tepelněizolační vlastnosti okenních rámů z různých materiálů.

31Jeden z důležitých parametrů je množství tepla, které uniká skleněnou výplní a množství slunečního světla procházejícího oknem. Zkoumat součinitel prostupu tepla okenního rámu, ať již dřevěného, plastového nebo hliníkového, má smysl pouze tehdy, jestliže je osazeno izolačním dvojsklem či trojsklem s tepelněizolačními vlastnostmi, srovnatelnými s kvalitou zvolených okenních rámů.

Význam počtu komor plastových profilů je především v oblasti tepelného odporu. Neplatí ale tvrzení, že čím více komor, tím lepší okno a nižší koeficient prostupu tepla. Každá komora zvyšuje odpor vedení tepla, ale záleží také na velikosti a uspořádání. Zpravidla platí, že tepelný odpor plastových profilů vzrůstá s jejich stavební hloubkou.

Z hlediska tepelných ztrát oknem je ale důležitější použité zasklení. Rám tvoří menší plochua okna a proto by zasklení mělo být voleno úměrně použitým profilům. Kolik tepla uniká stavební výplní ven, to určuje součinitel prostupu tepla U. Čím nižší číslo, tím je okno lepší a ušetří se více energie. Norma stanovuje 1,7 W/m2K doporučená hodnota je dokonce 1,2 W/m2K.

Další důležitá vlastnost je kolik hluku pronikne přes okna do místnosti. Pomocí tzv. Akustických skel lze hluk zvenčí omizit až o 50 decibelů. To je však limitní hodnota, cenově přijatelné a pro běžného spotřebitele dostatečné je snížení zvukové hladiny o 36–37 decibelů. Z důvodů zamezení kondenzace vody se doporučuje rám okna umístit v případě plného stavebního materiálu, např. cihel, do střední oblasti ostění. U zdiva s tepelněizolačním spřažením je to místo, kde se nachází izolační vrstva.

Příprava na provedení výměny oken

Velmi důležité při montáži oken je, aby okna před vlastní montáží byla uložena tak, aby nemohlo dojít k jejich odření či poškrábání. Doporučuje se okna a dveře průběžně podkládat a prokládat polystyrenem nebo alespoň tvrdým kartonem. Stejně tak není možné podcenit nutnost zakrytí topných těles a nábytku v blízkosti vyměňovaných oken. V blízkosti vyměňovaných oken je třeba vždy vytvořit přístup cca 1 metr a doporučuje se rovněž chránit podlahu (nejlépe starými koberci, dekami, kartony) zejména v místech, kudy se budou přinášet nová okna a odnášet vybouraný materiál.

Montážní parta vždy ještě před vybouráním prvního okna kontroluje, rozměry a specifikace všech dovezených oken souhlasí s objednávkou a odpovídá skutečným rozměrů stavebních otvorů na místě realizace. Stejně tak zkontroluje kvalitu zakrytí okolí vyměňovaných oken a doporučí či sama doplní ochranu proti poškození tam, kde by chyběla.

Postup při výměně oken

1) Nová okna přivezeme k vám na stavbu
2) Okna na místě realizace uložíme tak, aby nedošlo k jejich poškození
3) Provedená kontrola rozměrů oken podle objednávky i reálných stavebních otvorů.
4) Kontrola zakrytí topení a blízkého nábytku.
5) Chybějící zakrytí okolí vyměňovaných oken doplníme.

Opatrná demontáž starých oken

Demontáž starých oken začíná vysazením, odnesením a uložením starých okenních křídel. Pracovník motážní firmy na několika místech po obvodu okna nařízne starý okenní rám a po kouskách jej vyláme a rozebere.
Vždy se dbá na to, aby při demontáži okna, bylo minimálně narušeno okolí ostění a nadpraží okna. Nově vzniklý stavební otvor je téměř vždy trochu poopravit, popřípadě
odsekat omítku z důvodu použití rámu o větší stavební hloubce než měla původní okna. V případě špaletových oken je zpravidla dodatečná úprava stavebního otvoru.

Příprava a montáž nových oken

Před vlastním osazením nových oken do nově vzniklého stavebního otvoru je třeba na okenní rámy nalepit parotěsné (interierové) a případně vodotěsné paropropustné (exterierové) pásky, samozřejmě pouze v případě,
že si je zákazník jako součást výměny oken objednal. Ošetření připojovací spáry interiérovou parotěsnou páskou dokáže zabránit plesnivění okolo oken) a instalace exteriérové vodotěs­né páskou je jistotou proti zatékání.

Jako první krok montáže nových oken se osadí okenní rám do připraveného stavebního otvoru a v určených místech se podloží nenasákavými podložkami. Následně se okenní rám postupně vyrovná ve vodorovné a svislé poloze.
Po dosažení definitivně správného osazení se okenní rám a mechanicky ukotvíme pomocí montážních kotev nebo turbošroubů. Rovněž kotvících prvků má svá pravidla – je předepsána jejich vzdálenost od rohu i mezi nimi
(cca 700 mm). Připojovací spáru mezi rámem okna a ostěním je třeba opatrně, ale důkladně a souvisle vyplnit kvalitní polyuretanovou montážní pěnou. Po zatuhnutí pěny se u montáže oken vyjmou vymezovací klíny a vzniklé mezery se opět doplní
dopěněním PUR pěnou. Po dostatečném zatuhnutí se přebytečná polyuretanová pěna opatrně ořízne.

Na závěr montáže oken se nasadí okenní křídla, zkontroluje funkčnost nových oken a provede jejich případné doseřízení.

Pečlivé zednické začištění kolem oken

Při zednickém začištěni dbáme na to, aby nedošlo k napadání omítky do kování okenních křídel. Velmi důležitou součástí výměny oken je pečlivé provedení zednického začištění ostění nově instalovaných oken.
U oken s rovným ostěním (většinou okna zdvojená nebo „rekordky“) se obvykle jádrovou omítkou nebo fasádním lepidlem srovnají větší nerovnosti ostění a na závěr se provede finální začištění kvalitní sádrovou omítkou.
U špaletových oken obvykle po výměně oken vznikají velké dutiny, které je nejlépe vyplnit deskami extrudovaného polystyrenu (ostění okna vyteplí a navíc brání provlhání okolí okna). Rozhodně se nedoporučuje dozdívat ostění oken z porobetonu, a to především z důvodu jeho vysoké nasákavosti pro vodu a vodní páru. Následně se na ostění dolepí parotěsné pásky a případně se překryjí další deskou extrudovaného polystyrenu. Na připravené ostění se natáhne fasádní mřížka (perlinka) a zarovná se fasádní lepidlem (stěrkou). Finální začištění ostění se zakončí aplikací kvalitní sádrové interierové omítky.

Nakonec montáže oken se na připravené lože přilepí interierové a exterierové parapety.

Kompletace oken, úklid, kontrola a předání zákazníkovi

K okenním křídlům se domontují interierové žaluzie (pokud jsou součástí objednávky), seřídí se a zkontroluje se jejich funkčnost. Samozřejmostí rozhodně musí být provedení hrubého úklidu.
Na závěr se zkontroluje kompletnost a kvalitu provedeného díla, funkčnost nových oken.

Demontovaná okna a nahromaděný materiál se odveží k následné ekologické likvidaci.

Chcete kvalitní montáž oken? Využijte služeb naší osvědčené firmy.

TOPlist