Zimní zahrady

Zimní zahrady jsou v našich zeměpisných podmínkách stále více oblíbené. Kdo by si také nechtěl užívat slunce i v době, kdy je venku ještě zima.

zimni1Výhodou zimní zahrady je, že jí uživatel může využívat celoročně a podstatně rozšiřuje obytnou plochu domu. Zimní zahrada může být, nevytápěný prostor, který slouží jako místo pro přechovávání rostlin během zimního období, nebo jako přechodová část mezi interiérem a exteriérem. / Tím se také ušetří mnoho energie na samotné vytápění domu/.

Nejlepší varianta zimní zahrady je, pokud projektant počítá s konstrukcí zimní zahrady  již v projektu domu, ale to je spíše výjimkou.  Ve většině případů je zimní zahrada naprojektována dodatečně.

Pro  navržení funkční zimní zahrady je důležité pochopení komplexního klimatického prostoru a znalost jeho nejdůležitějších určujících faktorů a všech vlivů  jako je dopad sluneční energie, cirkulace vzduchu, polohy , výběr materiálů, konstrukce zimní zahrady  a její členění.

Materiály určené pro nosné konstrukce

Pro výrobu zimní zahrady jsou vhodnými materiály plast, dřevo nebo hliník. Jednotlivé materiály mají své výhody a nevýhody. Například plastové profily mají nespornou výhodu ve snadné údržbě, dřevěné dodávají stavbě přírodní ráz, ale musí být ošetřeny speciálními odolnými nátěry. Při výběru materiálu na zimní zahradu je třeba brát zřetel na velikost stavby, stupeň zatížení apod.

Pokud má zimní zahrada přinést domu výraznější energetické úspory, musí bát dobře orientována a mít kvalitní izolaci. Sluneční energie tak vyrovnává ztráty vzniklé topením v zimních měsících.  Jednoduchá skla jsou z tohoto důvodu nedostatečná. Zákazník si může vybrat z řady izolačních skel. Standardně jsou zimní zahrady ve svislých stěnách zaskleny izolačními dvojskly s koeficientem prostupu tepla u=1,1 W/m²K. Pro zimní zahrady přímo propojené s interiérem doporučujeme použit izolační trojskla s koeficientem prostupu tepla u=0,6 W/m²K. Do střechy jsou vsazena bezpečnostní izolační dvojskla. Pro zimní zahrady přiléhající k jižní straně domu doporučujeme do střechy skla se sníženou. I nízké zimní slunce opírající se do svislých skel může výrazně přispět k tepelné pohodě. Počáteční investice do kvalitní zimní zahrady je poněkud vyšší, ale určitě se vyplatí.

72

Větrání zimní zahrady

Samozřejmě je potřeba vyřešit větrání zimní zahrady, které hraje důležitou roli hlavně v letních měsících. Pro přirozené větrání se nabízí několik způsobů řešení otevírání obvodových prvků. Nejběžněji se používají otvíravá a sklopná křídla, lze použít i posuvné nebo skládací dveře.

V letních měsících se dá prostor zimní zahrady odstínit vhodnou stínící technikou / žaluzie, popř. rolety/

TOPlist