Thermo tvárnice

Thermo tvárnice jsou základním prvkem každého kvalitního pasivního domu.

Thermo tvárnice pomáhají pro co nejmenší tepelné ztráty a tedy snížit celkové náklady na spotřebu energie.

P1070889

Každý použitý materiál má vlastní součinitel prostupu tepla, čím je hodnota menší, tím nižší jsou tepelné ztráty budovy. Hodnota součinitele prostupu tepla vypovídá o schopnosti použitého stavebního materiálu udržet požadovanou teplotu uvnitř domu. Čím menší jsou tepelné ztráty, tím méně topíme nebo chladíme a také méně platíme za spotřebované energie (el. energie, plyn). Z těchto důvodu lze jednoznačně doporučit thermo tvárnice.
Thermo tvárnice jsou ucelený stavební systém založený na špičkové technologické úrovní, jehož hlavním stavebním prvkem je polystyrénová tvárnice o stavební šířce 250, 350 nebo 450mm. Nosnou část tohoto systému tvoří beton s kovovými výztuhami (tvz.jádro).

Tvárnice ze speciálního polystyrenu se velmi snadno spojují pomocí zámků. Dělení prvků je velmi jednoduché pomocí pilky na dřevo nebo pomocí horkého odporového drátu. Tento systém umožňuje realizaci rodinných domů a veřejných staveb, je moderní, energeticky úsporný, realizačně jednoduchý a cenově přijatelný.

Stěnová konstrukce z thermotvárnic má výborné tepelně-izolační vlastnosti (od UO = 0,28 W/m2K do UO = 0,105 W/m2K), bez tepelných mostů. Odpovídajících tepelně-izolačních hodnot bychom při stavbě z plné cihly dosáhli při tloušťce stěny cca 180 až 500 cm. Integrální součástí celého tohoto systému jsou střešní prvky umožňující dokonalé zaizolování celé střechy (bez tepelných mostů). Na postavenou, stěnouvou konstrukci z tohoto systému se aplikuje klasický zateplovací systém – samozřejmě bez podkladového polystyrénu. Vnitřní omítky mohou být sádrové, cementové nebo tvořené ze sádrokartonových desek. Velkou výhodou tohoto systému je snadné zapuštění veškerých elektrických, vodoinstalačních rozvodů.

Další možností tohoto systému je výstavba bazénů jakýchkoliv tvarů z polystyrenových tvárnic, které tvoří ztracené bednění pro železobetonové jádro. Bazény postavené pomocí této technologie thermotvárnic mají výborné izolační vlastnosti a jsou podstatně levnější oproti klasické výstavbě.

Střecha se na střešní rámy ukládá jako celá vrstva (není třeba laťování) a následně je možné – díky profilování prvků – pokládat střešní tašky s rozpětím 33 cm.

Hodnoty součinitele prostupu tepla některých běžně používaných stavebních materiálů:

Cihlový blok THERM tl. 440 mm s tepelně iz. omítkou 0,34 W/m2/K
Porobetonová tvárnice tl.400 mm, P 3 – 550 0,42 W/m2/K
Polystyrénová tvárnice tl. 250mm vylitá betonem 0,28 W/m2/K

Thermotvárnice jsou vynikající ucelený stavební systém vhodný pro všechny druhy staveb.

TOPlist