Zaměření oken a dveří

Zaměření oken (případně dveří) není tak jednoduchou věcí, jak se může na první pohled zdát. Poradíme Vám jak správně zaměření provést, podle nášeho návodu to bude jednoduché.

Zaměření se liší podle typu ostění a druhu stavby, zda se jedná o novostavbu, panelový dům nebo rekonstrukci.

Pokud si nebudete jisti naměřenými rozměry rádi přijedeme, zaměříme a porádíme.

Zaměření oken pro novostavbu

Měříme šířku vyzděného stavebního otvoru měříme uvnitř špalety dole (u parapetu), uprostřed a nahoře. Nejmenší naměřená hodnota je poté ta, od které budeme odečítat 20mm na každé straně pro kotvení oken a dilataci připojovací spáry. Příklad: Naměřili jsem nejmenší rozměr : 1450 mm od které odečteme 20mm na každou stranu (1450mm-40mm=1410), takže šířka výplně je 1410mm.

Výšku stavebního otvoru pro okna měříme stejným způsobem jako šířku. Odečteme dole 40mm (30mm tvoří osazovací profil pro vnitřní a vnější parapet) a nahoře 20mm, Příklad: naměřili jsme 1570mm odečteme 60mm (40mm dole a 20mm nahoře t.j. 1570mm-60mm=1510mm) výrobní výška je 1510mm bez osazovacího profilu pro parapet nebo 1540mm s osazovacím profilem.

Výšku stavebního otvoru pro balkonové a vchodové dveře měříme stejným způsobem jako okna, jen s tím rozdílem, že měříme od vynešeného vagrysu (výška od vágrysu – měřeno k hornímu překladu+ 1000mm , tímto získáme výšku prvku na čistou podlahu). Příklad: naměřeno 1550mm (1550+1000mm -na čistoupodlahu tedy 2550mm), odečteme 20mm (pouze nahoře 2550mm-20mm=2530mm) výrobní výška je 2530mm .

Zaměření oken panelového bytu

Princip zaměření oken v panelovém bytě je podobný při měření stavebních výplní jako pro novostavbu, měříme zevnitř. Jak šířku, tak i výšku. Měřte po vnější hrany původního okna (včetně výšky parapetu) a od nejmenší naměřené šířky 20mm na každé straně. Od naměřené výšky odečteme 20mm. Pokud se budou osazovat parapety, odečteme od výšky ještě 30mm pro osazovací profil.
Ještě pro jistotu změříme rozměr venkovní špalety (pro případ zalomené špalety), aby vnější část rám nebyla úplně schovaná a pro případ případného dodatečného zateplení.

Zaměření kastlových / špaletových / oken

Jedná se o dvojitá okna (dvě řady křídel za sebou) s jednoduchým zasklením, která jsou osazena ve starých činžovních domech. Pokud dochází k výměně těchto oken za nová plastová nebo eurookna, vždy je nutno počítat s velkým rozsahem zednických prací. Okna zaměřujeme z exteriérové strany. Změříme šířku a výšku vnější špalety podobným způsobem jako u novostavby. Vybereme nejmenší naměřenou hodnotu, ke které přičteme 20mm na každou stranu.
K výšce přičteme 20mm v horní oblasti a u parapetu odečteme 35mm.

Příklad: Nejmenší naměřená hodnota šířky 1450mm přičteme 40mm /20mm+ 1450mm+20mm = 1490mm / výsledná šířka okna je 1490mm, Nejmenší naměřená výška 1890mm, přičteme 20mm nahoře a odečteme 35mm dole u parapetu / 1890mm+20mm-35mm = 1875mm/ výsledná výška okna bude tedy 1875mm + 30mm podkladní profil.

Zaměření venkovních parapetních desek

a) měření šířky parapetu. Zaměříme šířku venkovní špalety. K naměřené hodnotě připočteme 10 mm pro vložení spodní profil okna + minimální přesah parapetu 30 – 50mm od hrany venkovní fasády.
Příklad naměřené hloubky vyložení: 180mm + 10mm + 35 mm (počítaný min. přesah) = 225 mm.

b) Měření délky parapetu – měříme co nejtěsněji u okna a měříme vnitřní rozměr špalety a podíváme se jestli jsou špalety rovné nebo se rozcházejí. K naměřené hodnotě připočteme 10 mm na každou stranu pro zapuštění parapetní desky. Jestliže jsou omítky hotové a parapet se zapouštět nebude, je nutno odečíst od čistého rozměru špalety 8 mm, což odpovídá síle páru bočních koncovek.

Zaměření vnitřních parapetních desek

a) Zaměříme si hloubku vyložení parapetní desky. Vnitřní parapetní deska bude zapuštěna cca 10 mm pod spodní profil okna a přesah se doporučujeme minimálně 30 mm od hrany vnitřní stěny.
Příklad : naměřená hodnota 180mm , šířka parapetu tedy bude 180mm+10mm+30mm = 220mm

b) Nyní zaměříme délku mezi špaletami vnitřního okna. Pokud parapetní deska nebude zapuštěna od špalety okna odečteme na boční krytky zpravidla 6mm (záleží na druhu použitých krytek).
Pokud bude parapet zapuštěn připočítáme požadouvanou zapuštěnou hloubku k naměřenému rozměru.
Pokud si nebudete jisti naměřenými rozměry rádi přijedeme, zaměříme a porádíme.

TOPlist