Teplý dům

Základní jednotkou systému „Teplého domu“ jsou tvarované polystyrénové prvky (tvárnice). Tyto tvárnice se skládají velice rychle a jednoduše.

Konstrukce sestavená z těchto prvků se poté vyplňuje betonem (systém ztraceného bednění – šalování), výsledkem je postavení stěnové konstrukce s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi (od UO = 0,28 W/m2K do UO = 0,105 W/m2K). Prvky systému „Teplý dům“ tvoří šalování pro betonové jádro a po jeho zatvrdnutí vytvářejí tepelně-izolační plášť celé budovy bez tepelných mostů. Odpovídajících tepelně-izolačních hodnot bychom při stavbě z plné cihly dosáhli při tloušťce stěny cca 180 až 500 cm.

Jednoduchou montáží lze dosáhnout přesnosti až 5 cm, prvky lze opracovávat pomocí pilky na dřevo nebo pomocí horkého odporového drátu. Tento systém umožňuje realizaci objektů jedno- a více rodinných domů a veřejných staveb – je moderní, energeticky úsporný, realizačně jednoduchý a levný.

Tloušťka stěn systému je vždy 25, 30, 40 nebo 45 cm, tloušťka betonového jádra je vždy 15 cm.
Integrální součástí celého tohoto systému jsou střešní prvky umožňující dokonalé zaizolování celé střechy (bez tepelných mostů).

Střecha se na střešní rámy ukládá jako celá vrstva (není třeba laťování) a následně je možné – díky profilování prvků – pokládat střešní tašky s rozpětím 33 cm.

V čem spočívá výstavba v systému „Teplý dům

Výstavba objektů budovaných v systému „Teplý dům“ spočívá ve výstavbě vnějších stěn z polystyrénových prvků izolačně-šalovacího systému „Teplý dům“. Díly jsou vyplňovány betonem třídy min. B-15 v polotekuté konzistenci. Speciálně členěné polystyrénové prvky umožňují rovněž výstavbu střechy. Ve fázi výstavby stěn vytvářejí díly systému bednění (šalování) pro beton a po jeho vytuhnutí vznikne dokonalá tepelná izolace celého objektu. Takto získáte stěny s neuvěřitelně vysokým tepelně izolačním součinitelem.

Jeho hodnoty při použití „Teplý dům“ prvků uvádíme níže:

Typ tvárnice Součinitel prostupu tepla K (W/m2K)

Teplý dům 250 0,28
Teplý dům 300 0,20x
Teplý dům 400 0,15
Teplý dům 450 0,10

x Pro porovnání – takového součinitele prostupnosti tepla bychom dosáhli při tloušťky stěny cca 180cm.

Podobné je to i u střech stavěných z prvků „Teplý dům“, které nahradí všechny vrstvy izolace a slouží jako nosné pro střešní krytinu. Tato střecha představuje tepelně-izolační součinitel rovnající se hodnotě 0,23 (W/m2K). Jak je vidět, výše uvedené hodnoty hovoří samy za sebe a nevyžadují žádného dalšího komentáře.ateriálech

Polystyrén se již několik desetiletí využívá nejen jako izolační materiál, ale i jako moderní stavební materiál a to ve spojení s betonem při výstavbě nízkoenergetických a energeticky pasivních domů.

Dobře kombinované polystyrénové prvky (tvarovky) se jednoduše a rychle montují, postavený izolačně-bednící systém se vyplní betonem. Stěna je vždy tvořena 150mm hrubou vrstvou konstrukčního betonu (minimálně třídy B15), na vnitřní straně je vždy 50mm silná vrstva polystyrénu a na vnější straně je pěnový polystyrén o tloušťce 50 až 250mm.

Na tvarovkách je viditelné svislé členění po 50mm, díly tomu lze prvky přesně dělit a tvarově z nich realizovat takřka neomezený stavební objekt. Prvky je možno dělit pilkou na dřevo nebo horkým odporovým drátem. Betonové jádro zajišťuje dostatečnou tuhost stavby.

Široká škála doplňkových prvků, zejména překladů a věnců zajišťuje stálost tepelné izolace zdí a eliminaci tepelných mostů. Vysoká akumulační a tepelně-izolační schopnost stěn a střechy má za následek, že v domě z tohoto stavebního materiálu v létě příjemně chladno a v zimě je v něm teplo a to až při čtyřnásobně nižších nákladech na vytápění.

Vlastnosti systému

 • systém firmy „Teplý dům“ umožňuje výstavbu až do výšky 25 m (8. poschodí)
 • prvotřídní tepelně-izolační vlastnosti představují minimální náklady na vytápění
 • ideální akumulace tepla – není nutné vytápět celou tloušťku zdi (jako při „klasickém“ materiálu), ale pouze omítky
 • úspora zastavěného prostoru
 • prvky jsou nepropustné, neobsahují žádné dutiny či spáry
 • nehrozí nasáknutí vlhkostí (odolnost vůči tvorbě plísní)
 • žádné tepelné mosty – 100%-ní zámek
 • aplikované prvky nesublimují (neztrácejí se) výhoda oproti klasickým polystyrénům
 • výborná zvuková izolace – 45 dB bez omítky (pórobeton s omítkami – 56 dB)
 • nenáročné vyřezávání otvorů (pro elektrické rozvody, rozvody topení a vody)
 • zdi Teplého domu jsou průdušné, hygienicky a zdravotně nezávadné
 • ekologická nezávadnost
 • Teplý dům je pevný a maximálně odolný – tuhost železobetonové konstrukce splňuje ty nejvyšší nároky na odolnost stavby

 

Pasivní dům je téměř „nulový dům“ častěji označovaný jako thermodům. Jeho zůstatková spotřeba vytápěcí energie se pohybuje kolem 10 kWh/m2 na rok – tedy o 80% méně nežli povoluje nový energetický zákon v EU (Energieeinsparverordnung 2001) – díky unikátnímu systému „Teplý dům“. Thermodům proto nepotřebuje obvyklé vytápění za pomoci kotle, rozvodním systémem, topnými tělesy, skladem paliva a komínem. Jen několik dní v roce běží bezpečnostní vytápění, které svými 500 W spotřebuje méně energie nežli kávovar. Thermodům s převratným systémem „Teplý dům“ je moderním a zároveň finančně nenáročným řešením.

 

Proč Thermodům nepotřebuje vytápění?
Díky vynikající tepelné ochraně jsou tepelné ztráty natolik sníženy, že na vyrovnání těchto ztrát postačuje okny pronikající tepelná energie a vnitřní tepelné zdroje spolu s dohříváním vzduchu. Thermodům tak nevyžaduje dodatečné vytápění.

 

Je bydlení v pasivním domě zdravé?
Kromě výrazných úspor nákladů na vytápění a citelně lepším mikroklimatem ve všech místnostech je třetí výhodou pasivního domu zdravotní aspekt. Thermodům je zaplaven světlem, protože kvůli využití sluneční energie jsou potřebná velká jižní okna. Kromě toho má denní světlo i zdravotní výhody, např. světlem je tvořen Seratonin (tzv. „náladový hormon“), který zabraňuje známé „zimní depresi“. Záplava světla = dobrá nálada. Dalším produktem denního světla je vitamín D působící na tvorbu kalcia jako prevenci proti osteoporóze. Zdravý vzduch a zdravé klima.
Každý, kdo už navštívil thermodům vybudovaný systémem thermomur v zimě, je překvapen vynikající kvalitou a množstvím kyslíku v místnostech. Zdravotníci požadují pro udržení zdraví
30 m3 čerstvého vzduchu na obyvatele a hodinu. Této hodnoty se v obvyklém domě v zimním období dosáhnout nedá a to je důvodem, proč se v zimě obytelům nedostává dostatek kyslíku. Možným následkem je ztráta výkonu a dokonce i oslabení imunitního systému. Thermodům se vyznačuje řízeným větráním, které zabezpečuje nepřetržité větrání a vynikající klima. Pachy a škodliviny, např. cigaretový dým, jsou odvětrané. Navíc je čerstvý vzduch filtrován ještě před vstupem do místnosti. Proto je thermodům bezproblémovým místem i pro pylové alergiky – v místnostech je pouze čerstvý a zdravý vzduch, který nezpůsobuje dýchací problémy.

 

Lze v pasivním domě otevřít okna?
Samozřejmě, že okna lze kdykoli otevřít. Vy to ale dělat nemusíte, protože větrací zařízení, kterým thermodům disponuje, zabezpečuje vždy dostatek čerstvého vzduchu. To má mnoho výhod. Díky jemným filtrům zůstává prach a pyly venku. I když obyvatelé nejsou doma anebo přes noc, kdy jsou okna zavřená, je kvalita vzduchu vynikající. V zimě by se však okna neměla nechat otevřená delší dobu, protože, jako u všech domů, to vede k citelnému ochlazení teploty vzduchu a k nárůstu spotřeby vytápěcího tepla.

TOPlist