Stěnový systém TH 400

síla stěny : 40 cm
součinitel průniku tepla: do 0,13 W/m2K
počet kusů na 1 m2 stěny: 5,33 ks
zužití betonu: 0,122 m3
zužití betonu: 2,7 kg

Název prvku Popis prvku Obrázek
TH 27 doplňková stěnová tvarovka (deska – tl. 15 cm); rozměr 750 x 150 x 250  1
TH 26P/B stěnová tvarovka jednostranně uzavřená pravá s nosem pro otvory oken a dveří s vyšší požární odolností; rozměr 750 x 450 x 250  2
TH 26P stěnová tvarovka jednostranně uzavřená pravá s nosem pro otvory oken a dveří; rozměr 750 x 400 x 250  3
TH 26L/B stěnová tvarovka jednostranně uzavřená levá s nosem pro otvory oken a dveří s vyšší požární odolností; rozměr 750 x 450 x 250  4
TH 26L stěnová tvarovka jednostranně uzavřená levá s nosem pro otvory oken a dveří; rozměr 750 x 400 x 250  5
TH 21P/B jednostranně uzavřená stěnová žebrovaná tvarovka pravá pro rohy a zakončení s vyšší požární odolností; rozměr 750 x 400 x 250  6
TH 21P jednostranně uzavřená tvarovka pravá pro rohy a zakončení; rozměr 750 x 400 x 250  7
TH 21L/B jednostranně uzavřená stěnová žebrovaná tvarovka levá pro rohy a zakončení s vyšší požární odolností; rozměr 750 x 400 x 250  8
TH 21L jednostranně uzavřená tvarovka levá pro rohy a zakončení; rozměr 750 x 400 x 250  9
TH 20B otevřená žebrovaná tvarovka s vyšší požární odolností; rozměr 750 x 400 x 250  10
TH 20 otevřená stěnová  tvarovka pro obvodové a nosné zdi; rozměr 750 x 400 x 250  11
TH 19 doplňková stěnová tvarovka (deska – tl. 20 cm);rozměr 750 x 200 x 250  12

 

TOPlist